Quickscan

Wanneer u nog niet helemaal zeker bent van de haalbaarheid van uw bouwplan kunt u dit laten onderzoeken door gebruik te maken van onze Quickscan. Dit kan o.a. van pas komen bij de aankoopkeuze van een bestaande woning of verbouwing. U weet dus na de scan wat u kunt verwachten!

Wij toetsen uw idee aan

  • bestemmingsplan
  • bouwbesluit
  • financiële haalbaarheid
  • technische haalbaarheid

Wat dient u aan te leveren?

  • adres, postcode e.d.
  • foto’s van het object
  • indien mogelijk bestaande bouwtekeningen
  • beknopte omschrijving van de uitbreiding / verbouwing of renovatie

De Quickscan is tijdelijk aan te vragen voor maar €450,-.
Wanneer de scan resulteert in een concrete vervolg opgave zullen deze kosten in mindering worden gebracht op de totale opgave.

Neem hier contact met ons op voor de Quickscan