LIVING UP

Type: Research
Locatie: Eindhoven
Ontwerp: 2010
Oppervlak: 9200 m2
Renderings: Egbert Huis / Ronald Swinkels
  • ism: Egbert Huis

In samenwerking met Architect Egbert Eshuis is deelgenomen aan de prijsvraag Customize me! uitgeschreven door Heijmans Vastgoed. Projectuitleg In tegenstelling tot de ruim opgezette traditionele verkaveling van grondgebonden woningen waartoe veelal een lap voor- en achtertuin worden gerekend wordt de basiswoning type a gekenmerkt door een minimale afmeting in grondbeslag van 7,5 x 8,5 meter. In deze opzet worden de grondkosten per woning zo laag mogelijk gehouden. De tuin wordt hierbij op het dak van de woning gesitueerd dat naast gunstige bezonning als bijkomend voordeel heeft te werken als warmteaccumulerende buffer.

Het basisprogramma van de woning van 100 m2 voorziet in een woonkamer met open keuken (ruim 50 m2), een slaapkamer, een werkkamer en sanitaire voorzieningen. In de basisopzet wordt vergelijkbaar met een drive-in woning de mogelijkheid geboden om de auto op de begane grond onder de woning te parkeren. Basiswoning type b is een afgeleide van het eerste type en biedt met een extra module van 3,75 x 8,5 meter de ruimte tot een meer gelijkvloerse opzet. Het uitbreidingspotentieel van de woningen is verticaal georganiseerd in modules van 25 m2. Anders dan het basisvolume waarin een betonconstructie is aangebracht bestaan de modules uit een houten opbouw. Door de modules minimaal in afmeting te houden kunnen investeringen aan de woning verspreid worden uitgevoerd.

Tenslotte vraagt een uitbreiding vaak niet meer als om het creëren van een extra kamer. Door hun afmeting en materiaal kunnen de units als kant en klaar product worden aangeleverd, waarmee de bouwtijd en overlast tijdens de werkzaamheden tot het minimum beperkt kan worden. Voor de mogelijkheden van uitbreiding wordt de bewoner een keuzematrix geboden. Door de verticale opzet met minimale grondbeslag van de woning is de locatie voor deze opgave gevonden binnen een stedelijke context.

De locatie van het plan met een afmeting van zo’n 9200 m2 bevindt zich nabij het hart van Eindhoven. Gelegen op de grens van woonbuurt Vonderkwartier en het stadscentrum ligt aan de noordzijde van het gebied een belangrijke verkeersader richting de stad. Kenmerkend voor het grensgebied is het contrast tussen het dorpse karakter van de grondgebonden woningen in de woonwijk enerzijds en het stedelijke karakter door de schaalsprong in de omliggende bebouwing anderzijds. Anders dan bij traditionele verkaveling bied dit type woning bij aaneenschakeling de kans een gezamenlijk binnenterrein te creëren.

In het gepresenteerde stedenbouwkundige plan ontstaan semi-openbare ruimten, een woonerf dat zich distantieert van de omliggende stratenstructuur. Doordat het binnenterrein op een halfverdiepte parkeergarage is gesitueerd ligt dit maaiveld hoger dan het omliggende. De parkeergarage wordt collectief verhuurt en biedt tevens de bewoner bij uitbreiding van de woning de mogelijkheid een parkeerplaats te huren. Het parkeerdek is plaatselijk gevouwen waardoor deze naast het geven van een eigen karakter tegelijkertijd zorgt voor natuurlijke ventilatie en overbrugging in hoogte tussen de verschillende woningtypes.

De leefbaarheid van het binnengebied wordt gegarandeerd door het terrein ten behoeve van sociale controle op te delen en de woningen aan de binnenzijde te laten ontsluiten. Door de afwisseling van beide types, en mogelijkheid tot uitbreiding per woning ontstaat een gedifferentieerd beeld. Er ontstaat contrast in de buitenwand en de zachte binnensfeer. De woningen kunnen mee transformeren. De wijk past zich aan.

Interesse in de mogelijkheden voor uw woning? Neem contact met ons op

« terug naar overzicht