HERBESTEMMING BANKGEBOUW

Type: Herbestemming, Verbouwing
Opgeleverd: In ontwikkeling
Renderings: SWKLS Architects

Hoe een bankgebouw te transformeren naar een appartementencomplex? Bij deze opgave is de bestaande structuur als uitgangspunt genomen. Getracht is het ontwerp dusdanig vorm te geven met minimale ingrepen aan deze structuur. De opgave is dus een continue wisselwerking geweest tussen investering en rendement. Met bestaand vastgoed meerwaarde creëren door herbestemming. Een vraagstuk welke in de toekomst nog regelmatig aan bod zal komen. Zo kan herbestemming de aanjager zijn voor milieubewust bouwen (geen sloop), stedenbouwkundige herontwikkeling en aansluiting zoeken op bestaande kernwaarden. Voor de opgave zijn de volgende werkzaamheden doorlopen: -opstellen structuurvisie -voorstellen betreft de herbestemmingsstrategie inclusief financiële onderbouwing -vervaardigen van Voorlopig Ontwerp

Interesse in de mogelijkheden voor uw woning? Neem contact met ons op

« terug naar overzicht