Op het gebruik van deze website (www.swkls.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website , wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiktsvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

gebruik van informatie

Swkls Architects streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Swkls Architects niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aarde en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

 

Aan de infomatie kunnen geenĀ  rechten worden ontleend. Swkls Architects aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Swkls Architects en de gebruiker van de website ontstaan.

 

E-mail

Swkls Architects garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Swkls Architects te corresponderen, accepteert u dit risico.

 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Swkls Architects heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Swkls Architects aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Swkls Architects zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Swkls Architects daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Klanten vertellen over SWKLS

William uit Heythuysen
Oordeel: 9

We zijn erg blij met zijn (modern) ontwerp van de aanbouw en verbouwing van ons huis. Het is echt een mooie pa...

Bekijk alle beoordelingen