Duurzaamheid

Dit is terecht een hot topic, je kunt wel zeggen dat dit de maatschappelijke verantwoording van ons tijdperk is. Ons huis en werk zou in harmonie met de natuur moeten kunnen functioneren. Doelstelling is dan ook om de ecologische footprint van ieder bouwwerk te beperken. Door het toepassen van technologische alsmede strategische middelen kan dit behaald worden. Het is dus niet primair de intentie om technologie of nieuwe bouwmethoden toe te passen, dit is volgens ons puur het gevolg van de algemene doelstelling.

De duurzaamheid van een bouwwerk zit hem natuurlijk ook in het gebruik ervan. Zo streven wij naar bouwwerken die op de lange termijn flexibel in gebruik zijn. Hoe langer tenslotte een bouwwerk in gebruik is hoe kleiner de ecologische footprint.

Wij denken hierbij in 3 stromen:

  • Het toepassen van waar mogelijk energiebewuste materialen. Zo gaat de voorkeur uit naar plaatselijk vervaardigde bouwmaterialen met C2C keurmerk
  • Het maken van een “slim skelet” waarbinnen diverse indelingen mogelijk zijn kan hiervoor een uitkomst bieden. Bouwwerken zijn hierdoor minder rigide maar juist flexibeler richting de tand des tijds.
  • Het implementeren van huidige technieken. Denk hierbij aan:

 

betonkernactivering

 

 

beheersen van luchtvochtigheid door inzetten van natuurlijk groen

 

 

inzetten van groene stroom

 

 

gebruik maken van thermiek middels een klimaatgevel

 

 

inzetten van aardwarmte door middel van oa. warmtepomp

 

 

luchtstromen waar mogelijk natuurlijk laten verlopen door toepassing van atria

 

 

warmte-koude opslag in het aardoppervlak

 

 

zonne-energie door het toepassen van zonnepanelen, zonneboilers e.d.

 

Concluderend kunnen we door het slim toepassen van (nieuwe) bouwmethodieken, orientatie alsmede organisatie van een bouwwerk een nieuw of renovatie project naar een hoger plan trekken. Hierdoor ontstaat architectuur die in harmonie is met onze kwetsbare aarde. Een architectuur die hiermee tenslotte ook dichter bij de mens staat.